Seminari Panikkar: Studium

Definim el treball d’aquest seminari, com un estudi meditat des d’una perspectiva intercultural. Estudi, vol dir un treball de lectura i recerca intel·lectual i acadèmica. El toc meditatiu, vol dir aturar-se i fer silenci per deixar un espai a la contemplació. Una mena d’hermenèutica doble de recerca-estudi i quietud-meditació, que permet un espai al text treballat per què aquest se’ns doni i ens parli.

Un treball inspirat pel mètode (camí) de la disciplina índica que el mateix Panikkar ens assenyala: śravaṇa, manana, nididhyāsana i samādhi, és a dir, l’art d’escoltar, pensar, meditar i contemplar.

Per l’Índia la tasca del filosofar es tracta d’un estudi, d’un escoltar la tradició (śravaṇa) guiat per un mestre (guru), d’una reflexió crítica (manana), d’una meditació (nididhyāsana) i d’una absorció o unificació (samādhi), que alhora necessita d’un yoga, una disciplina pràctica, una ascesi.

Mètode que recorda la nostra medieval Lectio Divina:Lectio: primer cal llegir atentament, recollir allò que la tradició ens ofereix.

Meditatio: meditar-ho, reflexionar, discriminar, discernir, pensar-ho amb una certa profunditat.

Oratio: cal, però, en algun moment cessar la nostra activitat d’investigació i estudi, i des d’una atenta escolta, deixar un espai per què sigui la mateixa paraula o el propi text el que ens parli.

Comtemplatio: finalment serà en el silenci on es podrà produir la visió, la intuïció, la il·luminació, l’experiència reveladora d’una presència del real en la que sentir-nos significativament partícips.

Els textos objecte del nostre estudi meditat són sobretot aquells que ens poden donar accés als fonaments d’altres grans tradicions filosòfiques i de saviesa, i obrir-nos així a aquest nou i inevitable espai de diàleg inter-cultural que, com diu Panikkar, ens situa davant el repte d’un obligat diàleg intra-cultural que ens cal afrontar.

Des del curs 2015-2016, l’espai per la posada en comú en diàleg del treball d’estudi és l’Aula Ferrater Mora de la Biblioteca del Barri Vell de la UdG.