Obra de Ferrater Mora

Josep Ferrater Mora ens va deixar una sòlida obra filosòfica i també instruments i mitjans imprescindibles perquè continuem filosofant, com el seu conegut Diccionario de Filosofia. Aquí podreu trobar la seva bibliografia completa i actualitzada. També podeu consultar la que es va publicar l’any 2014 al Journal of Catalan Intellectual History.

Ferrater Mora tenia, a més, interessos amplis, capacitat de relació interdisciplinària i un enorme sentit per a la importància del llenguatge, de tots els llenguatges, tant els científics i tècnics, com els humanístics, els literaris i els artístics. D’aquí que s’interessés també pel llenguatge estrictament literari de la narrativa o pels del cinema i de la fotografia.