Obra de Ferrater Mora - Fotografies

Ferrater Mora no es va interessar només pel cinema. També va sentir fascinació per la fotografia i al llarg dels anys va anar acumulant un nombre gens menyspreable de fotografies (cal recordar aquí que era un bon amic de l’oscaritzat Néstor Almendros). 

Ferrater Mora tenia interessos amplis, capacitat de relació interdisciplinària i un enorme sentit de la importància del llenguatge, de tots els llenguatges, tant els científics i tècnics, com els humanístics, els literaris i els artístics. 

Actualment, la Càtedra, en col·laboració amb el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, està fent l’inventari i la digitalització de les diapositives i les fotografies realitzades per Josep Ferrater Mora  (aproximadament, unes 11.700). Aquest material gràfic forma part del “segon llegat” cedit a la Càtedra per la família, l’any 2020. Amb l’ajuda del Servei de Biblioteques de la UdG, hem previst de crear un repositori digital amb la col·lecció d’aquestes fotografies digitalitzades per tal de fer-les accessibles als investigadors i al públic en general.