Lliçons de la Càtedra Ferrater Mora

Chomsky, N. Política y cultura a finales del siglo XX. Ariel, Barcelona, 2002, 3a ed.Publicacionsseminaris
Apel, K.-O. Filosofia primera, avui i ètica del discurs. Eumo, Vic, 2001
Hare, R.M. Ordenant l’ètica. Una classificació de les teories ètiques. Eumo, Vic, 2000
Rorty, R. El pragmatismo, una versión. Antiautoritarismo en ética y epistemología. Ariel, Barcelona, 2000
Hare, R.M. Ordenando la ética. Una clasificación de las teorías éticas. Ariel, Barcelona, 1999
Rorty, R. El pragmatisme, una versió. Antiautoritarisme en ètica i epistemologia. Eumo, Vic, 1998
Quine, W.V. Del estímulo a la ciencia. Ariel, Barcelona, 1998
Quine, W.V. De l’estímul a la ciència. Eumo, Vic, 1996
Batllori, M. De l’edat mitjana als temps contemporanis. Eumo, Vic, 1994
Batllori, M. De la edad media a la contemporánea. Ariel, Barcelona, 1994
Santaló, L.A. La matemática: una filosofía y una técnica. Ariel, Barcelona, 1994
Schaff, A. El marxismo a final de siglo. Ariel, Barcelona, 1994
Santaló, L.A. La matemàtica: una filosofia i una tècnica. Eumo, Vic, 1993
Chomsky, N. Discurs Polític. Empúries, Barcelona, 1993
Schaff, A. Currículum científic d’un marxista. Eumo, Vic, 1992