Beca Ferrater Mora

El 28 de juliol del 2011 va sortir publicada la primera convocatòria d’una beca d’acció especial (BRAE), fruit d’un conveni de col·laboració promogut per la Càtedra Ferrater Mora entre la Diputació de Girona i la Universitat de Girona (veure recull de premsa), per becar una tesi doctoral en 3 anys sobre algun aspecte de l’obra de Ferrater Mora. El desembre del 2011 es va fer públic que la beca va ser guanyada pel Sr. Damià Bardera Poch, que es va incorporar immediatament a la feina.

La persona adjudicatària d’aquesta beca va tenir com a director de tesi el Prof. Terricabras, i va realitzar la seva recerca en el si de la Càtedra Ferrater Mora.

El 26 de setembre de 2012 es va presentar el treball de màster, amb el títol: L’obra narrativa de Josep Ferrater Mora: una anàlisi del relat «Voltaire en Nueva York», davant el tribunal format per Josep-Maria Terricabras, Joan Manuel del Pozo i Jordi Sala. El treball va ser qualificat com a excel·lent (9).

Finalment, el Sr. Damià Bardera Poch va presentar el dia 6 de març del 2015 la tesi ja finalitzada, amb el títol «Anàlisi de l’obra narrativa de Ferrater Mora des de la seva filosofia», que va ser qualificada amb Excel·lent cum laude. Llegiu també l’article de Damià Bardera sobre el Ferrater Mora novel·lista publicat a l’Ara l’1 de maig del 2015.

L’any 2015 va sortir convocada una segona beca que va ser guanyada per la Sra. Esther Molina Olivencia. Molina fa la tesi sobre l’estatus moral dels animals i, en aquest sentit, parteix del treball pioner de Josep Ferrater Mora i la seva dona, Priscilla Cohn. 

L’any 2019 el Sr. Max Pérez Muñoz va ser el guanyador de la tercera beca, i du a terme la seva tesi doctoral provisionalment titulada La Filosofia en la construcció nacional de Catalunya.