Altres publicacions

La Càtedra també ha participat decisivament en la publicació dels llibres que han resultat d’informes, jornades o simposis en els quals ha estat directament involucrada. Destaquem en aquest sentit: