Direcció i secretaria

Direcció

Director:

Prof. Dr. Joan Vergés Gifra

Director Honorari:

Prof. Dr. Josep-Maria Terricabras

Secretaria

Sr. Ramon Fàbrega

Adreça:
Universitat de Girona
Facultat de Lletres - Edifici de despatxos, 3r pis
Plaça Ferrater Mora, 1
17071 - Girona
Tel: 972 418019
Adreça electrònica: dir.cfm@udg.edu 

Horari de secretaria:

Dilluns, de 9.15 a 14.00h. i de 15.30 a 17.45h. De dimarts a divendres, de 9.15 a 14.00h.
Mes de juliol, de dilluns a divendres de 9.15 a 13.30h. Mes d’agost, vacances.

Becaris

Sr. Max Pérez Muñoz