Dr. Josep-Maria Terricabras

Josep-Maria Terricabras és Professor Emèrit i Director Honorari de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona i membre emèrit de l’Institut d’Estudis Catalans. Ha sigut becari de la Universitat de Münster (Alemanya), del St. John’s College (Cambridge) i de la Universitat de Berkeley (Califòrnia). Ha treballat temes de filosofia contemporània, particularment de lògica, filosofia del llenguatge, teoria del coneixement i ètica. També és: membre de The New York Academy of Sciences; membre del Comitè del Centro Filosofico Internazionale Karl-Otto Apel (Acquappesa-Coseza/Itàlia); membre de la Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin (Societat Leibniz de Ciències, de Berlin); col·legiat d’Honor del Col·legi de Metges de Girona (1999), membre del Comitè Ètic d’Investigació Clínica de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i va ser President del Comitè de Traducció i Drets Lingüístics del PEN Internacional (2008-2014), que va redactar el “Manifest de Girona” (2011). L’any 2000 va rebre la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic, concedida pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Va ser també Diputat al Parlament Europeu.

Ha publicat, entre altres, Ludwig Wittgenstein: Kommentar und Interpretation (1978), Ètica i llibertat (1983), Fer filosofia avui (1988), La comunicació (1996), Atreveix-te a pensar (1998), Raons i Tòpics (2001), I a tu, què t’importa? (2002), Pensem-hi un minut (2004), Qüestió de Criteri (2005) i Idees de Combat (2007). És traductor al català del Tractatus logico-philosophicus (1981) i de les Investigacions filosòfiques (1983) de Wittgenstein, d’Ecce Homo (2007) i de Sobre veritat i mentida en sentit extramoral (2011), de Nietzsche i d’El malestar en la civilització (2008), de Freud. També ha fet l’adaptació del projecte Philosophy for Children (1987-1995) i ha dirigit l’actualització del Diccionario de Filosofía de J. Ferrater Mora (1994).

Baixeu-vos aquí el seu CV en pdf. Vegeu també l’homenatge a Josep-Maria Terricabras amb motiu de la seva jubilació com a Professor de la Universitat de Girona, quan va passar a ser-ne professor emèrit. L’any 2021 li va ser concedida la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària.