Obra de Ferrater Mora - Assaigs filosòfics

A continuació, una relació dels llibres d’assaig que va publicar Ferrater Mora. Fem referència a la primera edició del llibre, tan sols. Cal tenir present que Ferrater Mora revisava una vegada i una altra les seves publicacions, fins al punt de poder-ne canviar substancialment el contingut. Per fer-se una idea de l’evolució del seu pensament, doncs, cal tenir present la seva bibliografia completa.

 • Cóctel de verdad, Madrid: Literatura, 1935.
 • Diccionario de filosofía, México: Atlante, 1941. L’última edició, la sisena, és del 1979. El 1994, Josep-Maria Terricabras va realitzar-ne una actualització. N’hi ha una traducció al portuguès de l’any 1977.
 • España y Europa, Santiago de Chile: Cruz del Sur, 1942.
 • Les formes de la vida catalana, Santiago de Chile: Agrupació Patriòtica Catalana, 1944.
 • Unamuno: Bosquejo de una filosofía, Buenos Aires: Losada, 1944. Se’n farà una versió anglesa el 1962 (Unamuno: A Philosophy of Tragedy).
 • Cuatro visiones de la historia universal, Buenos Aires: Losada, 1945. Segona edició el 1955.
 • Cuestiones españolas, México: Colegio de México, 1945.
 • Variaciones sobre el espíritu, Buenos Aires: Sudamericana, 1945.
 • La ironía, la muerte y la admiración, Santiago de Chile: Cruz del Sur, 1946.
 • El sentido de la muerte, Buenos Aires: Sudamericana, 1947.
 • El Llibre del sentit, Santiago de Chile: Pi de les Tres Branques, 1948.
 • El hombre en la encrucijada, Buenos Aires: Sudamericana, 1952. Se’n farà una versió anglesa revisada el 1957 (Man at the crossroads).
 • Cuestiones disputadas: Ensayos de filosofía, Madrid: Revista de Occidente, 1955.
 • Lógica matemática, México: Fondo de Cultura Económica. Coautor amb Hugues Leblanc. 1955.
 • Ortega y Gasset: An outline of his philosophy, London: Bowes and New Haven: Yale University, 1957. Se’n farà una versió en castellà el 1958 (La filosofía de Ortega y Gasset).
 • Qué es la lógica, Buenos Aires: Columba, 1957.
 • La filosofía en el mundo de hoy, Madrid: Revista de Occidente, 1959. Se’n farà una versió anglesa el 1960 (Philosophy Today: Conflicting Tendencies in Contemporary Thought).
 • Una mica de tot, Palma: Moll, 1960.
 • El ser y la muerte: Bosquejo de filosofía integracionista, Madrid: Aguilar, 1962. Se’n farà una versió anglesa el 1965 (Being and Death: an Outline of an Integrationist Philosophy)
 • Tres mundos: Cataluña, España, Europa, Barcelona i Buenos Aires: EDHASA, 1963.
 • Obras selectas, 2 v., Madrid: Revista de Occidente, 1967.
 • El ser y el sentido, Madrid: Revista de Occidente, 1967.
 • La filosofía actual, Madrid: Alianza, 1969.
 • Indagaciones sobre el lenguaje, Madrid: Alianza, 1970.
 • Els mots i els homes, Barcelona: 62, 1970. Se’n farà una versió ampliada en castellà el 1971 (Las palabras y los hombres).
 • El hombre y su medio y otros ensayos, Madrid: Siglo Veintiuno, 1971.
 • Las crisis humanas, n.p., Salvat, 1972.
 • Cambio de marcha en filosofía, Madrid: Alianza, 1974.
 • Cine sin filosofías, Madrid: Esti-Arte, 1974.
 • De la materia a la razón, Madrid: Alianza, 1979.
 • Les formes de la vida catalana, i altres assaigs. Barcelona: 62, 1980.
 • Ética aplicada. Del aborto a la violencia. Madrid: Alianza (coautor amb Priscilla Cohn), 1981.
 • Cuatro visiones de la historia universal: San Agustín, Vico, Voltaire, Hegel, Madrid: Alianza, 1982.
 • El mundo del escritor, Barcelona: Crítica, 1983.
 • Modos de hacer filosofia, Barcelona: Crítica, 1985.
 • Fundamentos de filosofia, Madrid: Alianza, 1985.
 • Mariposas y supercuerdas: Diccionario para nuestro tiempo, Barcelona: Península, 1994.
 • Three Spanish Philosophers: Unamuno, Ortega, and Ferrater Mora, edició i introducció de Josep-Maria Terricabras, Albany: State University of New York Press, 2003.
 • Variaciones de un filósofo: antología / José Ferrater Mora,selecció, estudi introductori i edició de Jordi Gracia, A Coruña: Ediciós do Castro, 2005.
 • Razón y verdad; y otros ensayos / José Ferrater Mora,edició i pròleg d’Amauri F. Gutiérrez Coto, Sevilla: Espuela de Plata, 2007.