Obra de Ferrater Mora - Articles

ARTICLES DE FERRATER MORA

A continuació, una selecció dels articles que va publicar Ferrater Mora al llarg de la seva carrera. En aquesta llista no s’hi recull la relació de canvis i modificacions que el filòsof va fer a moltes de les seves publicacions. Per tenir-ne un idea, cal tenir en compte la bibliografia completa. En la bibliografia completa també es fa referència a les ressenyes i a les traduccions efectuades per Ferrater Mora.

1934

 • “Visita a Hegel”, Literatura, v. 1, nº 5-6, (tardor) pp. 190-196.

1935

 • “Breve disquisición sobre mi mismo”, a B1, pp. 55-66.
 • “Esquemas sobre el cine”, Hoja literaria (Barcelona), nº 2 (novembre), i nº 3 (desembre).

1936

 • “Filología”, Hoja literaria (Barcelona), nº 4 (febrer), pp. 2 i 4, i nº 5 (març).

1939

 • “Nota sobre Sigmund Freud”, Escuela activa, v. 2, pp. 5-14.

1940

 • “Miguel de Unamuno: Bosquejo de una filosofía”, Sur, nº 69 (juny), pp. 29-45. Substituït per B7.

1941

 • “Elogio de la santa admiración”, Atenea, v. 64, (nº 192, juny), pp. 288-302.
 • “Muerte e inmortalidad”, Sur, nº 80 (maig), pp. 7-29.
 • “Razón y verdad”, Espuela de plata (agost), pp. 10-12.
 • “Unamuno: Voz y obra literaria”, Revista cubana, nº 15 (gener-juny), pp. 137-159.

1943

 • “Filosofía y poesía en el Canto espiritualde Maragall”, Sur, nº 100 (gener), pp. 26-40.
 • “Vico y la historia renaciente”, Cuadernos americanos, t. 2, nº 5 (setembre-octubre, volum 11), pp. 165-180.
 • “Voltaire y la razón en la historia”, Sur, nº 104 (maig-juny), pp. 7-23.

1944

 • “Del intelectual y de su relación con el político”, Cuadernos americanos, t. 3, nº 5 (setembre-octubre, volum 17), pp. 84-96.
 • “Hegel o la visión absoluta”, Sur, nº 116 (juny), pp. 70-83.
 • “Nietzsche y el problema de la expresión filosófica”, Sur, nº 121 (novembre), pp. 10-22. (Reimprès Revista de Occidente, 2ª época, v. 42, nº 125-126 (agost-setembre 1973), pp. 358-368.)

1945

 • “El Comte Arnau: Sentit d’una llegenda”, Germanor, nº 491 (gener), pp. 13-15, nº 492 (febrer), pp. 15-16, i nº 493 (març), pp. 17-20.
 • “Filosofía y cristianismo”, Verano, nº 1, pp. 49-55.
 • “La Ironía”, Sur, nº 134 (desembre), pp. 30-57.
 • “Primera introducción al mundo hispánico”, Revista de las Indias, v. 23, nº 74 (febrer), pp. 181-193. Substituït per B9.
 • “Primeras consideraciones sobre el problema de la muerte”, Sur, nº 127 (maig), pp. 27-46. Substituït per B12.

1946

 • “Eugeni d’Ors o Esquema d’una filosofia”, Germanor, nº 503 (gener), pp. 24-27, i nº 504 (febrer), pp. 24-27.
 • “Introducción a Bergson”, a Henri Bergson, Las dos fuentes de la moral y de la religión, tr. Miguel González Fernández, Buenos Aires: Sudamericana, pp. 7-60.
 • “Joaquim Xirau”, Germanor, nº 507 (maig), pp. 36-38.
 • “Para la historia de la filosofía contemporánea: El problema del naturalismo”, Revista de la Universidad de Buenos Aires, 3ª época, v. 4, nº 1 (gener-març), pp. 41-47. Veure P70B, P82.

1947

 • “La Filosofia i els filòsofs”, Nostra revista (Mèxic), v. 2, nº 13 (gener), pp. 15-17.
 • “El problema de la filosofía contemporánea y su forma de exposición”, Filosofía y letras, v. 13, nº 25 (gener-març), pp. 55-74.
 • “El sentit de la mort. Introducció”, Revista de Catalunya, v. 20, nº 103 (juliol-setembre), pp. 194-208.
 • “Sobre la sociedad contemporánea: Técnica y civilización”, Realidad, v. 2, nº 6 (novembre-desembre), pp. 366-376.

1948

 • “Esquema para una historia de la lógica”, Asomante, v. 4, nº 4 (octubre-desembre), pp. 5-16.
 • “Para la historia de la filosofía contemporánea: El problema del evolucionismo naturalista”, Revista de las Indias, v. 32, nº 101 (gener-febrer), pp. 205-231.

1949

 • “Digressió breu sobre la cibernètica”, Germanor, nº 544 (octubre), pp. 14-16.
 • “Digressió sobre la semàntica”, Germanor, nº 545-546 (novembre-desembre)..
 • “Dilthey y sus temas fundamentales”, Revista cubana de filosofia, v. 1, nº 5 (juliol-desembre), pp. 4-12.
 • “Hel·lenisme i Cristianisme”, Germanor, nº 519 (setembre 1947), pp. 28-30; nº 520 (octubre 1947), pp. 28-32; nº 521 (novembre 1947), pp. 23-27; nº 522 (desembre 1947), pp. 19-22; nº 523 (gener 1948), pp. 22-25; nº 524 (febrer 1948), pp. 23-26; nº 525 (març 1948); nº 526-527 (abril-maig 1948), pp. 19-21; nº 528 (juny 1948); nº 529 (juliol 1948); nº 530 (agost 1948), pp. 21-23; nº 531-532 (setembre-octubre 1948), pp. 26-30; nº 537-538 (març-abril 1949); i nº 539-540 (maig-juny 1949), pp. 28-31. Recollit sota el títol “Digressió sobre hel·lenisme i Cristianisme”.
 • “El Infinito: Esquema para una historia de su idea”, Universidad Nacional de Colombia, nº 14 (abril), pp. 9-23.
 • “El Problema de la verdad. Esquema de su historia y análisis de su significado”, Revista nacional de cultura, nº 76 (setembre-octubre), pp. 73-85.
 • “¿Qué es la logística?”, Notas y estudios de filosofía, v. 1, nº 1 (gener-març), pp. 2-10.
 • “Sobre la noción de existencia: Un análisis de sus significaciones”, Sur, nº 174 (abril), pp. 7-19, i nº 175 (maig), pp. 48-55.
 • “Wittgenstein o la destrucción”, Realidad, v. 5, nº 14 (març-abril), pp. 129-140. (Reimprès, sota el títol “Wittgenstein, símbolo de una época angustiada”, a Theoria (Madrid), nº 7-8 (1954), pp. 33-38.)

1950

 • “Prólogo”, a Xavier Benguerel, El Hombre en el espejo, Buenos Aires: Sudamericana, pp. 7-23.

1951

 • “Is there a Spanish philosophy?”, Hispanic review, v. 19, nº 1, (gener), pp. 1-10.
 • “Suárez y la filosofía moderna”, Notas y estudios de filosofía, v. 2, nº 7-8, (juliol-desembre), pp. 269-294.

1952

 • “Wittgenstein oder Die Destrueiheft, Frankfurt: Suhrkamp, 1960, pp. 21-29.) 

1953

 • “Dos obras maestras de historia de la lógica”, Notas y estudios de filosofía, v. 4 no 14, (abril-juny), pp. 145-158. Veure P102.
 • “El mundo de Cervantes y nuestro mundo”, La Torre, no 3 (juliol-setembre), pp. 127-133. Versió revisada recollida a B17, pp. 75-80, i, novament corregida, a B42, v. 2, pp. 221-224.
 • “Wittgenstein, a symbol of troubled times”, Philosophy and phenomenological research, v. 14, no 1 (setembre), pp. 89-96 (reimpressió, corregida, a K. T. Fann ed., Ludwig Wittgenstein: The man and his philosophy, New York: Dell, 1967, pp. 107-115).

1954

 • “De Boecio a Alberto de Sajonia: Un fragmento de historia de la lógica”, Imago mundi, no 3 (març), pp. 3-22.  

1955

 • “Filosofía y arquitectura”, La Torre, no 9 (gener-març), pp. 83-100.
 • “El intelectual en el mundo contemporáneo”, Cuadernos, no 10 (gener-febrer), pp. 7-14.
 • “Ortega y la idea de la sociedad”, Insula, no 119 (15 novembre), p. 4. (reimprès a Humanitas [Tucumán], no 7 [1956], pp. 13-20).
 • “Peirce’s conception of architectonic and related views”, Philosophy and phenomenological research, v. 15, no 3 (març), pp. 351-359.

1956

 • “Ortega y el concepto de razón vital”, Ciclón, v. 2, no 1 (gener), pp. 10-16.
 • “Ortega y la idea de la vida humana”, Cuadernos, no 18 (gener-febrer), pp. 33-39.
 • “Unamuno y la idea de la ficción”, Ciclón, v.2, no 4 (juliol), pp. 27-32.
 • “Unamuno y la idea de la realidad”, Papeles de Son Armadans, v. 2, no 6, (setembre), pp. 269-280. (Reimprès a Cuadernos, no 22 (gener-febrer 1957), pp. 38-42.)
 • “Cynics and Stoics: Contempt, resistance and resignation”, a Juan Adolfo Vázquez ed., Estudios de historia de las ideas en homenaje al Profesor Rodolfo Mondolfo, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, v. 1, pp. 337-365.
 • “Die Drei Philosophien: Wie gliedert sich das Denken der Gegenwart?”, Monat, 9. Jahrgang, Heft 105 (juny), pp. 51-62.
 • “On the ‘great analogy’ [according to Milton C. Nahm]”, Journal of the history of ideas, v. 18, no 2, (abril), pp. 280-284.
 • “Las tres filosofías”, Cuadernos, no 25 (juliol-agost), pp. 21-34.

1958

 • “La filosofía y el arte, hoy”, Papeles de Son Armadans, v. 11, no 31 (octubre), pp. 11-22..
 • “Miguel de Unamuno et l’ideé de la réalité”, traducció de l’espanyol per Paul-X. Despilho, Revue de métaphysique et de morale, v. 63, no 4 (octubre-desembre), pp. 468-473..

1959

 • “Digresión sobre ‘ciencia natural y filosofía’”, La Torre, no 28 (octubre-desembre), pp. 85-96.
 • “The Intellectual in contemporary society”, Ethics, v. 69, no 2 (gener), pp. 94-101.

1960

 • “Sobre una cuestión disputada: Cataluña y España”, Cuadernos, no 45 (novembre-desembre), pp. 73-80.

1961

 • “On Miguel de Unamuno’s Idea of Reality”, Philosophy and phenomenological research, v. 21 (no 4, juny), pp. 514-520.

1962

 • “Sobre la naturaleza de lo orgánico”, Philosophia (Mendoza), no 26, pp. 1-23.

1963

 • “Diversity of views on the same subject: Objectively justifiable limits”, Pacific philosophy forum, v. 2, número especial (setembre), pp. 54-59. 
 • “On the early history of ontology”, Philosophy and phenomenological research, v. 24, no 1 (setembre), pp. 36-47.

1964

 • “Unamuno, 1964”, Revista de Occidente, 2ª época, v.7, no 19 (octubre), pp. 29-40. 

1965

 • “Experiencia, lenguaje y realidad”, Revista de Occidente, 2ª época, v.9, no 27 (juny), pp. 292-315.
 • “Imatges de l’home”, Qüestions de vida cristiana, no 30, pp. 35-50..
 • “Ontologie de la réalité organique”, traducció de l’espanyol per Renée Ferrater-Mora, Revue de métaphysique et de morale, v. 70, no 1 (gener-març), pp. 74-95.
 • “The Philosophy of Xavier Zubiri”, traducció de l’espanyol per George L. Kline, a George L. Kline ed., European philosophy today, Chicago: Quadrangle, pp. 15-29.

1966

 • “Ontología y marcos lingüísticos”, Convivium (Barcelona), no 21 (gener-juny), pp. 135-146.

1967

 • “Foreword”, a Jaime Vicens-Vives, Approaches to the History of Spain, traducció de l’espanyol i edició per Joan Connelly Ullman, Berkeley: University of California, pp. v-viii.
 • “Sobre el llamado compromiso ontológico”, Dianoia, v. 13, pp. 185-220. Substituït per B43.

1968

 • “La Experiencia religiosa”, La Torre, no 59 (gener-març), pp. 147-160.
 • “Medio y mensaje”, Crítica, v. 2, no 5 (maig), pp. 31-56.

1969

 • “Pròleg”, a De Joan Oliver a Pere Quart, Barcelona, 62, pp. 5-8.
 • “Reality as Meaning”, a James M. Edie ed., New essays in phenomenology, Chicago: Quadrangle, pp. 131-147.
 • “Some thoughts on language”, Arroy (Bryn Mawr), abril, pp. 21-24.

1970

 • “The language of religious experience”, traducció de l’espanyol per Priscilla Cohn, International journal for philosophy of religion, v. 1, no 1 (primavera), pp. 22-33.

1971

 • “Lógica y razón”, Crítica, v. 5, no 15 (setembre), pp. 29-44.

1972

 • “Aesthetics and literary criticism”, a Donald W. Bleznick i John F. Winter ed., Directions of literary criticism in the seventies, Cincinnati: University of Cincinnati, pp. 40-52.

1973

 • “Discurso inaugural”, i “Discurso final”, a Simposio de Lógica y Filosofía de la Ciencia, Valencia, 1971, Filosofía y ciencia en el pensamiento español contemporáneo (1960-1970), Madrid: Tecnos, 1973, pp. 15-22, i 317-324.

1974

 • “Meta-metafilosofía”, Teorema, v. 4 (no 1), pp. 5-10.

1976

 • “La filosofía entre la ciencia y la ideología”, Teorema, v. 6 (no 1), pp. 27-42
 • “On practice”, American philosophical quarterly, v. 13, no 1 (gener), pp. 49-55..

1977

 • “Fictions, universals, and abstract entities”, Philosophy and phenomenological research, v. 37, no 3 (març), pp. 353-367.
 • “Elogio (moderado) de la televisión (en general)”, Destino (Barcelona), 2ª època, no 2059 (17-23 maig), pp. 20-21.

1979

1981

 • “Estética y crítica. Un problema de demarcación”, Revista de Occidente, nº 4, pp. 43-54.

1984

 • “Las variedades de la inteligencia”, Revista de Occidente, nº 35, pp. 49-66.
 • “Ortega, filósofo del futuro”, Cuadernos hispanoamericanos, nº 403-405, pp. 121-131.
 • “The world of Calderón”, Hispanic review, nº 1, pp. 1-17.

1990

 • “Modos de modelar la mente”, dins Modelos de la Mente, Cursos de Verano de El Escorial, 1989, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, pp. 43-56.
 • “Nota sobre  la palabra ‘ideología’”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 10, pp. 7-10.

1991

 • “Apuntes sobre Lógica y Realidad”, Ágora: Papeles de filosofía, nº 10, pp. 7-12.
 • “La filosofía, entonces y ahora”, Revista de Occidente, nº 118, pp. 107-120.
 • “Vida y doctrina de Claudio Mela”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 11, pp. 9-12.
 • “Filología: apuntes de los últimos cursos profesados por Claudio Mela”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 11, pp. 13-22.

1994

 • “Dos elementos del mundo del último Azorín: elementalidad y tenuidad”, dins Francisco Rico [coord.], Historia y crítica de la literatura española, v. 6, tom 2, pp. 378-382. Veure B70.

1996

 • “Ortega y la idea de la sociedad”, dins la revista Ínsula, facsímil, gener de 1996 (reedició de l’article aparegut en el número 119 de la revista Ínsula, del 15 de novembre de 1955, segrestada per la dictadura).