Obra de Ferrater Mora - Articles

ARTICLES DE FERRATER MORA

A continuació, una selecció dels articles que va publicar Ferrater Mora al llarg de la seva carrera. En aquesta llista no s’hi recull la relació de canvis i modificacions que el filòsof va fer a moltes de les seves publicacions. Per tenir-ne un idea, cal tenir en compte la bibliografia completa. En la bibliografia completa també es fa referència a les ressenyes i a les traduccions efectuades per Ferrater Mora.

1934

 • “Visita a Hegel”, Literatura, v. 1, nº 5-6, (tardor) pp. 190-196.

1935

 • “Breve disquisición sobre mi mismo”, a B1, pp. 55-66.
 • “Esquemas sobre el cine”, Hoja literaria (Barcelona), nº 2 (novembre), i nº 3 (desembre).

1936

 • “Filología”, Hoja literaria (Barcelona), nº 4 (febrer), pp. 2 i 4, i nº 5 (març).

1939

 • “Nota sobre Sigmund Freud”, Escuela activa, v. 2, pp. 5-14.

1940

 • “Miguel de Unamuno: Bosquejo de una filosofía”, Sur, nº 69 (juny), pp. 29-45. Substituït per B7.

1941

 • “Elogio de la santa admiración”, Atenea, v. 64, (nº 192, juny), pp. 288-302.
 • “Muerte e inmortalidad”, Sur, nº 80 (maig), pp. 7-29.
 • “Razón y verdad”, Espuela de plata (agost), pp. 10-12.
 • “Unamuno: Voz y obra literaria”, Revista cubana, nº 15 (gener-juny), pp. 137-159.

1943

 • “Filosofía y poesía en el Canto espiritualde Maragall”, Sur, nº 100 (gener), pp. 26-40.
 • “Vico y la historia renaciente”, Cuadernos americanos, t. 2, nº 5 (setembre-octubre, volum 11), pp. 165-180.
 • “Voltaire y la razón en la historia”, Sur, nº 104 (maig-juny), pp. 7-23.

1944

 • “Del intelectual y de su relación con el político”, Cuadernos americanos, t. 3, nº 5 (setembre-octubre, volum 17), pp. 84-96.
 • “Hegel o la visión absoluta”, Sur, nº 116 (juny), pp. 70-83.
 • “Nietzsche y el problema de la expresión filosófica”, Sur, nº 121 (novembre), pp. 10-22. (Reimprès Revista de Occidente, 2ª época, v. 42, nº 125-126 (agost-setembre 1973), pp. 358-368.)

1945

 • “El Comte Arnau: Sentit d’una llegenda”, Germanor, nº 491 (gener), pp. 13-15, nº 492 (febrer), pp. 15-16, i nº 493 (març), pp. 17-20.
 • “Filosofía y cristianismo”, Verano, nº 1, pp. 49-55.
 • “La Ironía”, Sur, nº 134 (desembre), pp. 30-57.
 • “Primera introducción al mundo hispánico”, Revista de las Indias, v. 23, nº 74 (febrer), pp. 181-193. Substituït per B9.
 • “Primeras consideraciones sobre el problema de la muerte”, Sur, nº 127 (maig), pp. 27-46. Substituït per B12.

1946

 • “Eugeni d’Ors o Esquema d’una filosofia”, Germanor, nº 503 (gener), pp. 24-27, i nº 504 (febrer), pp. 24-27.
 • “Introducción a Bergson”, a Henri Bergson, Las dos fuentes de la moral y de la religión, tr. Miguel González Fernández, Buenos Aires: Sudamericana, pp. 7-60.
 • “Joaquim Xirau”, Germanor, nº 507 (maig), pp. 36-38.
 • “Para la historia de la filosofía contemporánea: El problema del naturalismo”, Revista de la Universidad de Buenos Aires, 3ª época, v. 4, nº 1 (gener-març), pp. 41-47. Veure P70B, P82.

1947

 • “La Filosofia i els filòsofs”, Nostra revista (Mèxic), v. 2, nº 13 (gener), pp. 15-17.
 • “El problema de la filosofía contemporánea y su forma de exposición”, Filosofía y letras, v. 13, nº 25 (gener-març), pp. 55-74.
 • “El sentit de la mort. Introducció”, Revista de Catalunya, v. 20, nº 103 (juliol-setembre), pp. 194-208.
 • “Sobre la sociedad contemporánea: Técnica y civilización”, Realidad, v. 2, nº 6 (novembre-desembre), pp. 366-376.

1948

 • “Esquema para una historia de la lógica”, Asomante, v. 4, nº 4 (octubre-desembre), pp. 5-16.
 • “Para la historia de la filosofía contemporánea: El problema del evolucionismo naturalista”, Revista de las Indias, v. 32, nº 101 (gener-febrer), pp. 205-231.

1949

 • “Digressió breu sobre la cibernètica”, Germanor, nº 544 (octubre), pp. 14-16.
 • “Digressió sobre la semàntica”, Germanor, nº 545-546 (novembre-desembre)..
 • “Dilthey y sus temas fundamentales”, Revista cubana de filosofia, v. 1, nº 5 (juliol-desembre), pp. 4-12.
 • “Hel·lenisme i Cristianisme”, Germanor, nº 519 (setembre 1947), pp. 28-30; nº 520 (octubre 1947), pp. 28-32; nº 521 (novembre 1947), pp. 23-27; nº 522 (desembre 1947), pp. 19-22; nº 523 (gener 1948), pp. 22-25; nº 524 (febrer 1948), pp. 23-26; nº 525 (març 1948); nº 526-527 (abril-maig 1948), pp. 19-21; nº 528 (juny 1948); nº 529 (juliol 1948); nº 530 (agost 1948), pp. 21-23; nº 531-532 (setembre-octubre 1948), pp. 26-30; nº 537-538 (març-abril 1949); i nº 539-540 (maig-juny 1949), pp. 28-31. Recollit sota el títol “Digressió sobre hel·lenisme i Cristianisme”.
 • “El Infinito: Esquema para una historia de su idea”, Universidad Nacional de Colombia, nº 14 (abril), pp. 9-23.
 • “El Problema de la verdad. Esquema de su historia y análisis de su significado”, Revista nacional de cultura, nº 76 (setembre-octubre), pp. 73-85.
 • “¿Qué es la logística?”, Notas y estudios de filosofía, v. 1, nº 1 (gener-març), pp. 2-10.
 • “Sobre la noción de existencia: Un análisis de sus significaciones”, Sur, nº 174 (abril), pp. 7-19, i nº 175 (maig), pp. 48-55.
 • “Wittgenstein o la destrucción”, Realidad, v. 5, nº 14 (març-abril), pp. 129-140. (Reimprès, sota el títol “Wittgenstein, símbolo de una época angustiada”, a Theoria (Madrid), nº 7-8 (1954), pp. 33-38.)

1950

 • “Prólogo”, a Xavier Benguerel, El Hombre en el espejo, Buenos Aires: Sudamericana, pp. 7-23.

1951

 • “Is there a Spanish philosophy?”, Hispanic review, v. 19, nº 1, (gener), pp. 1-10.
 • “Suárez y la filosofía moderna”, Notas y estudios de filosofía, v. 2, nº 7-8, (juliol-desembre), pp. 269-294.

1952

 • “Wittgenstein oder Die Destrueiheft, Frankfurt: Suhrkamp, 1960, pp. 21-29.) 

1953

 • “Dos obras maestras de historia de la lógica”, Notas y estudios de filosofía, v. 4 no 14, (abril-juny), pp. 145-158. Veure P102.
 • “El mundo de Cervantes y nuestro mundo”, La Torre, no 3 (juliol-setembre), pp. 127-133. Versió revisada recollida a B17, pp. 75-80, i, novament corregida, a B42, v. 2, pp. 221-224.
 • “Wittgenstein, a symbol of troubled times”, Philosophy and phenomenological research, v. 14, no 1 (setembre), pp. 89-96 (reimpressió, corregida, a K. T. Fann ed., Ludwig Wittgenstein: The man and his philosophy, New York: Dell, 1967, pp. 107-115).

1954

 • “De Boecio a Alberto de Sajonia: Un fragmento de historia de la lógica”, Imago mundi, no 3 (març), pp. 3-22.  

1955

 • “Filosofía y arquitectura”, La Torre, no 9 (gener-març), pp. 83-100.
 • “El intelectual en el mundo contemporáneo”, Cuadernos, no 10 (gener-febrer), pp. 7-14.
 • “Ortega y la idea de la sociedad”, Insula, no 119 (15 novembre), p. 4. (reimprès a Humanitas [Tucumán], no 7 [1956], pp. 13-20).
 • “Peirce’s conception of architectonic and related views”, Philosophy and phenomenological research, v. 15, no 3 (març), pp. 351-359.

1956

 • “Ortega y el concepto de razón vital”, Ciclón, v. 2, no 1 (gener), pp. 10-16.
 • “Ortega y la idea de la vida humana”, Cuadernos, no 18 (gener-febrer), pp. 33-39.
 • “Unamuno y la idea de la ficción”, Ciclón, v.2, no 4 (juliol), pp. 27-32.
 • “Unamuno y la idea de la realidad”, Papeles de Son Armadans, v. 2, no 6, (setembre), pp. 269-280. (Reimprès a Cuadernos, no 22 (gener-febrer 1957), pp. 38-42.)
 • “Cynics and Stoics: Contempt, resistance and resignation”, a Juan Adolfo Vázquez ed., Estudios de historia de las ideas en homenaje al Profesor Rodolfo Mondolfo, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, v. 1, pp. 337-365.
 • “Die Drei Philosophien: Wie gliedert sich das Denken der Gegenwart?”, Monat, 9. Jahrgang, Heft 105 (juny), pp. 51-62.
 • “On the ‘great analogy’ [according to Milton C. Nahm]”, Journal of the history of ideas, v. 18, no 2, (abril), pp. 280-284.
 • “Las tres filosofías”, Cuadernos, no 25 (juliol-agost), pp. 21-34.

1958

 • “La filosofía y el arte, hoy”, Papeles de Son Armadans, v. 11, no 31 (octubre), pp. 11-22..
 • “Miguel de Unamuno et l’ideé de la réalité”, traducció de l’espanyol per Paul-X. Despilho, Revue de métaphysique et de morale, v. 63, no 4 (octubre-desembre), pp. 468-473..

1959

 • “Digresión sobre ‘ciencia natural y filosofía’”, La Torre, no 28 (octubre-desembre), pp. 85-96.
 • “The Intellectual in contemporary society”, Ethics, v. 69, no 2 (gener), pp. 94-101.

1960

 • “Sobre una cuestión disputada: Cataluña y España”, Cuadernos, no 45 (novembre-desembre), pp. 73-80.

1961

 • “On Miguel de Unamuno’s Idea of Reality”, Philosophy and phenomenological research, v. 21 (no 4, juny), pp. 514-520.

1962

 • “Sobre la naturaleza de lo orgánico”, Philosophia (Mendoza), no 26, pp. 1-23.

1963

 • “Diversity of views on the same subject: Objectively justifiable limits”, Pacific philosophy forum, v. 2, número especial (setembre), pp. 54-59. 
 • “On the early history of ontology”, Philosophy and phenomenological research, v. 24, no 1 (setembre), pp. 36-47.

1964

 • “Unamuno, 1964”, Revista de Occidente, 2ª época, v.7, no 19 (octubre), pp. 29-40. 

1965

 • “Experiencia, lenguaje y realidad”, Revista de Occidente, 2ª época, v.9, no 27 (juny), pp. 292-315.
 • “Imatges de l’home”, Qüestions de vida cristiana, no 30, pp. 35-50..
 • “Ontologie de la réalité organique”, traducció de l’espanyol per Renée Ferrater-Mora, Revue de métaphysique et de morale, v. 70, no 1 (gener-març), pp. 74-95.
 • “The Philosophy of Xavier Zubiri”, traducció de l’espanyol per George L. Kline, a George L. Kline ed., European philosophy today, Chicago: Quadrangle, pp. 15-29.

1966

 • “Ontología y marcos lingüísticos”, Convivium (Barcelona), no 21 (gener-juny), pp. 135-146.

1967

 • “Foreword”, a Jaime Vicens-Vives, Approaches to the History of Spain, traducció de l’espanyol i edició per Joan Connelly Ullman, Berkeley: University of California, pp. v-viii.
 • “Sobre el llamado compromiso ontológico”, Dianoia, v. 13, pp. 185-220. Substituït per B43.

1968

 • “La Experiencia religiosa”, La Torre, no 59 (gener-març), pp. 147-160.
 • “Medio y mensaje”, Crítica, v. 2, no 5 (maig), pp. 31-56.

1969

 • “Pròleg”, a De Joan Oliver a Pere Quart, Barcelona, 62, pp. 5-8.
 • “Reality as Meaning”, a James M. Edie ed., New essays in phenomenology, Chicago: Quadrangle, pp. 131-147.
 • “Some thoughts on language”, Arroy (Bryn Mawr), abril, pp. 21-24.

1970

 • “The language of religious experience”, traducció de l’espanyol per Priscilla Cohn, International journal for philosophy of religion, v. 1, no 1 (primavera), pp. 22-33.

1971

 • “Lógica y razón”, Crítica, v. 5, no 15 (setembre), pp. 29-44.

1972

 • “Aesthetics and literary criticism”, a Donald W. Bleznick i John F. Winter ed., Directions of literary criticism in the seventies, Cincinnati: University of Cincinnati, pp. 40-52.

1973

 • “Discurso inaugural”, i “Discurso final”, a Simposio de Lógica y Filosofía de la Ciencia, Valencia, 1971, Filosofía y ciencia en el pensamiento español contemporáneo (1960-1970), Madrid: Tecnos, 1973, pp. 15-22, i 317-324.

1974

 • “Meta-metafilosofía”, Teorema, v. 4 (no 1), pp. 5-10.

1976

 • “La filosofía entre la ciencia y la ideología”, Teorema, v. 6 (no 1), pp. 27-42
 • “On practice”, American philosophical quarterly, v. 13, no 1 (gener), pp. 49-55..

1977

 • “Fictions, universals, and abstract entities”, Philosophy and phenomenological research, v. 37, no 3 (març), pp. 353-367.
 • “Elogio (moderado) de la televisión (en general)”, Destino (Barcelona), 2ª època, no 2059 (17-23 maig), pp. 20-21.

1979

 • “Reflexions sobre ‘la filosofia a Catalunya’”, a Paul Vila Dinares, Josep Ferrater i Mora, Doctors Honoris Causa, Barcelona, Universitat Autonònoma de Barcelona, pp. 31-43.

1981

 • “Estética y crítica. Un problema de demarcación”, Revista de Occidente, nº 4, pp. 43-54.

1984

 • “Las variedades de la inteligencia”, Revista de Occidente, nº 35, pp. 49-66.
 • “Ortega, filósofo del futuro”, Cuadernos hispanoamericanos, nº 403-405, pp. 121-131.
 • “The world of Calderón”, Hispanic review, nº 1, pp. 1-17.

1990

 • “Modos de modelar la mente”, dins Modelos de la Mente, Cursos de Verano de El Escorial, 1989, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, pp. 43-56.
 • “Nota sobre  la palabra ‘ideología’”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 10, pp. 7-10.

1991

 • “Apuntes sobre Lógica y Realidad”, Ágora: Papeles de filosofía, nº 10, pp. 7-12.
 • “La filosofía, entonces y ahora”, Revista de Occidente, nº 118, pp. 107-120.
 • “Vida y doctrina de Claudio Mela”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 11, pp. 9-12.
 • “Filología: apuntes de los últimos cursos profesados por Claudio Mela”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 11, pp. 13-22.

1994

 • “Dos elementos del mundo del último Azorín: elementalidad y tenuidad”, dins Francisco Rico [coord.], Historia y crítica de la literatura española, v. 6, tom 2, pp. 378-382. Veure B70.