Enric Trillas

Enric Trillas (Universitat Politècnica de Catalunya) va participar al seminari de Lluís Santaló “La matemática, una filosofia y una técnica”, el 1990, al Simposi Karl Menger, el 1997, al Simposi sobre Francesc Pujols, el 2012, al Simposi sobre Francesc Mirabent, el 2014, i a la “40 de 50 anys: La lògica borrosa a Catalunya”, el 2015.

Cliqueu aquí per a més informació sobre Enric Trillas, també a l’Enciclopèdia.cat i a la wikipèdia.