L. A. Santaló

Lluís A. Santaló va néixer a Girona el 1911, però va passar la major part de la seva vida a Buenos Aires, on va continuar amb èxit els seus estudis i investigacions en el camp de la matemàtica fins a la seva mort l’any 2001.

Doctorat en Cincies Matemàtiques a Madrid, estudià després a Hamburg, Xicago, Princeton i París. Des de la seva arribada a l’Argentina va ser professor a diferents universitats del país (Rosario, La Plata, Buenos Aires) on gaudía d’un gran prestigi com a innovador de l’ensenyament.

Lluís A. Santaló va mostrar sempre una gran preocupació pels temes pedagògics i per la docència de les matemàtiques i de les ciències. En aquest sentit, ha participat activament en la renovació general de l’ensenyament de les matemàtiques, sobretot al nivell de secundària, i va ser president del Interamerican Committee for Mathematical Education. A més va ser Membre Titular de l’Academia Nacional de Educación de Buenos Aires.

Pel que fa a la seva faceta d’investigador, va ser autor de més de 130 treballs originals d’investigació publicats a revistes científiques d’arreu del món, a més de llibres i monografies sobre diferents dominis de la matemàtica. Va ser reconegut com a un dels grans geòmetres del segle (Integral Geometry and Geometric Probability(1976)), però, a més, va fer contribucions originals a la teoria del camp unificat i estudis sobre la història de la matemàtica.

Degut a la seva gran aportació a la matemàtica, reconeguda internacionalment, el professor Santaló va rebre un gran nombre de reconeixements i títols honorífics. Va ser Acadèmic Corresponent de les Acadèmies Nacionals de Ciències de Lima (1945), Madrid (1955), Buenos Aires (1960), Córdoba (Argentina)(1961), i Xile (1986); va ser Doctor Honoris Causa per nombroses universitats; li van ser atorgats el Primer Premio Nacional de Cultura de la República Argentina (1954), el Premio Mibashan (1968), el Premio de la Fundación Severo Vaccaro (bienni 1977-79), el Príncipe de Asturias de Investigación  Científica y Técnica (1983), la Medalla Narcís Monturiol a la Ciència i a la Tècnica (1984), i el Premio Interamericano de Ciencias “Bernardo Houssay” (1986).

Lluís A. Santaló va ser, en definitiva, “ejemplo de una vida consagrada enteramente a la ciencia sin prisas y sin pausas, sin exageraciones ni claudicaciones” (Revista de la Union Matemática Argentina).

Audiovisuals

Clicant aquípodreu veure els enregistraments de les lliçons del Prof. Santaló.

En aquest enllaç també podreu visionar les converses entre Lluís Santaló i Josep-Maria Terricabras. El matemàtic explica les seves vivències des de la seva infància, parla de la seva família, de l’escola i de la seva formació com a matemàtic.

Especialistes convidats

També van participar en les sessions, convidats per la Càtedra a petició del propi Prof. Santaló els Profs. Luís M. Cruz Orive (Berna), A. Martínez Naveira (Valncia), F. Affentranger (Friburg), Eduardo Ortiz (Londres), Enric Trillas (Madrid) i Claudi Alsina (Barcelona).

Durant el seminari es van presentar les següents comunicacions:

  • Geometría y probabilidad, per Juan F. Affentranger (Freiburg), el dimecres, 6 de novembre
  • Desarrollo actual de algunas aportaciones geométricas de L. Santaló, per Antonio Martínez Naveira (València), dilluns, 11 de novembre
  • La estereología en la investigación médica actual, per Luís M. Cruz Orive (Berna), el dimecres, 13 de novembre

Altres activitats

En paral·lel al seminari ofert pel Prof. Santaló, es van organitzar tres conferències, obertes al públic en general, al Centre Cultural La Mercè, sota el títol genèric La Matemàtica ahir, avui i demà, amb el programa següent (pdf):

  • Dimarts, 5 de novembre: Nosaltres els de mates (1992-1992). (El paper del matemàtic i de la matemàtica des d’una perspectiva pedagògica), per Claudi Alsina Català
  • Dijous, 7 de novembre: Les matemàtiques, fer-les i aplicar-les. (La tècnica matemàtica i les perspectives de la seva aplicació), per Enric Trillas i Ruiz
  • Dimarts, 12 de novembre: Matemàtica i societat a la fi del segon mil·leni. (La rellevància social d’una matemàtica al servei de l’home), per Lluís A. Santaló

Publicació

Les lliçons del Prof. Santaló van ser publicades, en català amb el títol La matemàtica: una filosofia i una tècnica a l’editorial Eumo, Vic, el 1993, i en castellà amb el títol La matemática: una filosofía y una técnica, a l’editorial Ariel, Barcelona, el 1994.

Recull de premsa

Cliqueu aquí per llegir el recull de premsa amb motiu de la mort de Lluís A. Santaló.