Daniel C. Dennett

Daniel C. Dennett (Boston, 1942) és un dels filòsofs de la ciència més prestigiosos a nivell mundial en l’àmbit de les ciències cognitives especialment en l’estudi de la intel·ligència artificial i la teoria de mems. També són significatives les seves aportacions sobre la significació actual del darwinisme i la religió. Dirigeix el Centre d’Estudis Cognitius de la Universitat de Tufts, on és catedràtic de filosofia. La seva obra és una demostració magnífica de fins a quin punt la el pensament i la ciència es requereixen mútuament.

Especialistes convidats

També van participar en les sessions Eric Schliesser (Universiteit Gent), Josefa Toribio (Universitat de Barcelona) i Mario Santos-Sousa (University College London), tots tres especialistes en l’obra de Daniel C. Dennett i invitats a participar en el Seminari a petició d’ell mateix.

Eric Schliesser és professor de Filosofia i Ciències morals a la Universiteit Gent (Bèlgica). Les seves recerques se centren en la filosofia dels segles XVII i XVIII i la seva relació amb les ciències, la filosofia moral i l’economia política. Ha publicat nombrosos treballs sobre Newton, Huygens, Spinoza, Berkeley, Hume, Adam Smith, Sophie De Grouchy, i Kant.

Josefa Toribio és professora d’investigació ICREA a la Universitat de Barcelona. És membre del Grup de Recerca LOGOS (Grup de Recerca en Filosofia Analítica) de la mateixa universitat. Les seves principals línies de recerca són la filosofia de la ment, la filosofia de les ciències cognitives i l’epistemologia.

Mario Santos Sousa és estudiant de doctorat de l’University College London. Treballa en temes de filosofia de les matemàtiques, filosofia de la ment, psicologia, epistemologia i filosofia de la ciència.

Publicació

S’ha publicat el llibre de Daniel Dennett From Bacteria to Bach and Back (Norton, 2017) que, tal com diu l’autor en el prefaci, correspon en bona part a les Lliçons Ferrater Mora que Dennett va fer a Girona el juny de 2015.

En la contracoberta del llibre s’afirma que que l’argument de Dennett “s’alimenta de la ciència computacional i de la biologia per mostrar com, de fet, una ment amb capacitat comprensiva va poder sorgir a partir d’un procés de selecció natural en el qual no ha intervingut cap ment”.

Textos d'interès

En els enllaços següents podreu accedir als textos recomanats pel propi Daniel C. Dennett per preparar el seu seminari a Girona:

  • Aching Voids and Making Voids, review of Terrence Deacon’s Incomplete Nature: How Mind Emerged From Matter, in The Quarterly Review of Biology Vol. 88, No. 4, December 2013, pp. 321-4.
  • The Evolution of Reasons, publicat a Contemporary Philosophical Naturalism and Its Implications, eds. B. Bashour and H.D. Muller, Routledge, 2014, p. 47-62.
  • Turing’s strange Inversion of reasoning, publicat a Alan Turing: His Work and Impact, S. B. Cooper, J. van Leeuwen eds., Elsevier, 2013, p. 569-573.

Altres activitats

El Prof. Dennett va impartir també una conferència oberta al públic en general el dimecres, dia 6 de maig, a les 7 de la tarda, al Centre Cultural La Mercè, de Girona, amb entrada lliure i traducció simultània al català, amb el títol “Three strange inversions: Darwin, Turing and Hume“.