Daniel C. Dennett

 

 

Daniel C. Dennett (Boston, 1942) és un dels filòsofs de la ciència més prestigiosos a nivell mundial en l’àmbit de les ciències cognitives especialment en l’estudi de la intel·ligència artificial i la teoria de mems. També són significatives les seves aportacions sobre la significació actual del darwinisme i la religió. Dirigeix el Centre d’Estudis Cognitius de la Universitat de Tufts, on és catedràtic de filosofia. La seva obra és una demostració magnífica de fins a quin punt la el pensament i la ciència es requereixen mútuament.