Miquel Siguan

Miquel Siguan va participar als Simposis Trias Ramon Turró, científic i pensador (2004), El pensament de Joaquim Xirau (2006), La filosofia d’Eduard Nicol (2007) i El pensament d’Eugeni d’Ors (2008)

Cliqueu aquí per a més informació sobre Miquel Siguan, també a la wikipèdia.