Sisena Jornada de Filosofia de Girona “Utopies. Criticar el present, imaginar el futur”

En commemoració del dia mundial de la filosofia establert per la UNESCO el tercer dijous de novembre –dia en el qual suposadament va ser executat Sòcrates-,  diferents instituts de la comarca van realitzar, el 12 de desembre del 2014, una jornada d’intercanvi d’experiències, reflexió i treball en grup al voltant d’una qüestió filosòfica. El tema d’aquest any va ser “Utopies. Criticar el present, imaginar el futur”. L’activitat anava destinada a tots els alumnes de segon de batxillerat que cursen com a matèria comuna la història de la filosofia.

Aquestes jornades volen ser una forma de promoure i estimular la reflexió filosòfica i el debat per part dels joves més enllà o fora de les aules,  alhora que una celebració desacomplexada de la reflexió i el pensament filosòfic a l’espai públic. És per aquest motiu també que les temàtiques escollides giren sempre al voltant de temes de l’actualitat. Les jornades tenen també un fort component acadèmic: es tracta d’estudiants de segon de batxillerat, en el curs immediatament anterior a la seva entrada al món universitari que hauran d’examinar-se d’aquesta matèria a les proves de la selectivitat. En aquest sentit s’intenta posar de relleu la rellevància de la formació filosòfica atès el seu caràcter vertebrador per tal de poder encarar amb garanties i de forma reflexiva els conflictes i problemes que comporta avui una ciutadania activa en qualsevol àmbit professional o intel·lectual.

Vegeu el programa complet de la jornada i també el recull de premsa.