Joseph Stiglitz

Joseph Stiglitz (Gary, Indiana, 1943) ha contribuït de forma decisiva a la creació de l’economia de la informació com a branca de la ciència econòmica. Va obtenir el Premi Nobel d’Economia per la rellevància dels seus treballs en l’anàlisi dels mercats amb informació asimètrica, juntament amb George A. Akerlof i A. Michael Spence. És creador d’alguns conceptes bàsics de les teories del risc moral i la selecció adversa, fonamentals per a la interpretació del funcionament dels mercats. Igualment és capdavantera la seva aportació en l’economia del sector públic.

Són coneguts els seus pronunciaments crítics en relació a les directrius del Fons Monetari Internacional envers els països en desenvolupament i amb dificultats econòmiques. Va ser vicepresident del Banc Mundial per al Desenvolupament Econòmic entre 1997 i 1999 i va presidir el Consell d’Assessors Econòmics en el govern del president Bill Clinton.

Com a docent, Stiglitz exerceix actualment a la Columbia University. També ho ha estat a Yale, Stanford, Brookings Institute, Princeton i All Souls College d’Oxford. Ha publicat més de 300 treballs a les principals revistes professionals i una dotzena de llibres traduïts a nombrosos idiomes en els darrers trenta-cinc anys. Les seves obres serveixen de referència en un ampli ventall de camps, com és el cas del seu conegut manual sobre economia del sector públic, però també ha fet aportacions en altres àmbits com l’economia del canvi tecnològic, el creixement, l’economia de la discriminació, les finances empresarials o l’economia de l’educació.

Podeu trobar més informació sobre Joseph Stiglitz a l’adreça www.josephstiglitz.com

Programa

THE THREE TRILLION DOLLAR WAR

29 de maig del 2008

 

La sessió versà sobre el seu últim llibre The Three Trillion Dollar War: The True Cost of the Iraq Conflict.

 

Cliqueu aquí per baixar el programa en pdf.

Audiovisual

Clicant aquí podreu veure l’enregistrament de la conferència de Joseph Stiglitz.