Introducció al budisme. La doctrina de Buda i els altres budismes

Els curs, impartit pel reconegut tibetòleg Ramon N. Prats d’Alós-Moner i coordinat per Josep-Maria Terricabras va tenir lloc de l’1 al 18 de juliol del 2013. Les classes van alternar l’estudi dels aspectes centrals del budisme amb la discussió, l’anàlisi i la valoració crítica d’aquests, que es van relacionar amb el pensament i la ciència moderna. Es van ensenyar també tècniques de relaxació, meditació i contemplació, característiques dels diversos corrents del pensament i de la pràctica, religiosa i laica, del budisme.

Ramon N. Prats es doctorà en estudis tibetans i budisme el 1979 al prestigiós Istituto Universitario Orientale de Nàpols, on va ser professor de tibetologia a partir de 1981. La seva carrera professional va continuar als Estats Units, on, de 1998 a 2011, ha treballat principalment al Tibetan Buddhist Resource Center (biblioteca digital amb vuit milions de pàgines escanejades i anotades de textos tibetans) i al Rubin Museum of Art (especialitzat en les arts del món tibetà i budista) de Nova York.

El programa va ser el següent:

Programa

Introducció al Budisme. La doctrina de Buda i els altres budismes

 1. Context històric i geogràfic.
 2. El nucli original de l’ensenyament del Buda.
 3. Les llengües del budisme. Lèxic fonamental i claus de la terminologia vernacular.
 4. Un sistema heterogeni de creences i pràctiques.
 5. Hinayana: el budisme de primera generació. Interpretacions inicials de l’ensenyament primordial i la formació de les primeres escoles. La supremacia de la norma. La tradició Theravada.
 6. Mahayana: el budisme de segona generació. El subseqüent desenvolupament a partir d’algunes escoles. Devoció, divinització i formació d’arquetips. Budisme xinès i japonès.
 7. Vajrayana: el budisme de tercera generació. L’adopció d’elements teòrics i pràctics del tantrisme hindú i la formació del budisme tàntric. El ioga de les energies subtils i els principis bio-psico-espirituals del sistema tàntric.
 8. El món del budisme tibetà.
 9. La revolució tàntrica. La mistificació del tantrisme a Occident.
 10. Budisme radical. Més enllà del tantra. El sistema del Gran Tot (Dzogchen).
 11. 11. Experiència meditativa i estabilitat mental.
 12. 12. Tècniques de relaxació, meditació i contemplació. Meditació en acció.