Michael Keating

Michael Keating (University of Aberdeen), va particpar en el cicle de conferències i debats “El procés, a debat”, el 2014

Aquí podreu veure més informació sobre Michael Keating i també a la web de The British Academy i a la wikipèdia.