La seguretat en la societat del risc

Del 17 al 28 de gener del 2011 va tenir lloc l’intermíting ‘La seguretat en la societat del risc, dirigit per Jaume Curbet, reconegut expert en temes de seguretat, amb l’objectiu de facilitar el desplegament d’una comprensió àmplia i profunda, des d’una visió integral i evolutiva, del mecanisme psicosocial que articula, en un tot, la producció d’inseguretat i seguretat en la societat del risc (veure recull de premsa).

Podeu accedir als materials del curs clicant aquí.

L’intermíting va plantejar algunes qüestions molt bàsiques relacionades amb la seguretat, per exemple, quina podria ser la utilitat d’una anàlisi de la inseguretat que no estigués orientada a l’obtenció de seguretat. Però alhora també, què se’n podria esperar d’una política pública de seguretat que no fos el resultat d’una comprensió adequada del problema d’inseguretat que pretén solucionar. 

Els riscos –que deriven en accidents i desastres– i els conflictes –que es materialitzen en violències– únicament poden ser controlats de forma efectiva quan s’actua preventivament, mitjançant la conjunció fèrtil i sostinguda entre una reflexió orientada a l’acció (anàlisi) i una acció reflexiva (gestió). D’aquesta forma, quan s’intervé per tal de minimitzar els danys causats per accidents, desastres i violències, també s’aconsegueix que la solució no acabi agreujant el problema.

Una anàlisi adequada permet veure amb nitidesa, en una mirada integradora, les distintes perspectives que ofereix qualsevol problema d’inseguretat que hàgim d’afrontar: els actors, els factors de risc, les vulnerabilitats, els processos, les causes, les conseqüències; però també les polítiques de seguretat que pretenen solucionar-los i els seus efectes reals. La qual cosa planteja, als actors institucionals i socials, el repte de desplegar dues capacitats: la d’indagar la presència de nous riscos i conflictes en el curs de la solució dels antics; i la d’explicar la intuïció, sorgida de l’experiència, que s’adona que un risc o un conflicte es troben a punt d’entrar en el carreró sense sortida del desastre o la violència.

Jaume Curbet, director de l’intermíting, que malauradament va morir el 16 de maig del 2011, era un reconegudíssim expert en el tema, capaç d’aportar una mirada sempre renovada i també de proporcionar eines i idees per entendre i enfocar millor una qüestió de gran transcendència per a la vida personal i col·lectiva. Va ser director del Màster en-línia en Polítiques Públiques de Seguretat, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Investigador associat en matèria de seguretat ciutadana de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans va dirigir l’Observatori del Risc de Catalunya i la revista «Seguretat Sostenible» i va exercir com a professor associat dels Estudis de Criminologia de la Universitat de Girona. Fou membre dels Comitès científics internacionals de URVIO («Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana», FLACSO Ecuador), i de la revista «Cahiers de la Sécurité» (INHES).

Destacar també que en el marc del seminari va tenir lloc la presentació del llibre de Jaume Curbet “Un mon insegur. La seguretat en la societat del risc”, presentació que va tenir lloc el divendres, 21 de gener a la mateixa Fontana d’Or, i que va tenir una gran repercussió ciutadana i mediàtica.

Vegeu aquí els vídeos de les sessions del curs i aquí per veure el programa complet.