El ritme de l'Ésser

El ritme és més que la interconnexió de coses o esdeveniments; és la seva intraconnexió, el fet de residir tots en tots.

El ritme és precisament la dansa de l’Ésser vers i al voltant d’un Centre elusiu i probablement no localitzable.

Si l’Ésser mateix és Ritme, l’ordre sempre és nou i no segueix un model preexistent o preordenat. És la creatio continua.

Només quan el cor és pur estem en harmonia amb el real, en sintonia amb la realitat, som capaços de sentir la seva veu, detectar el seu dinamisme, i dir veritablement la seva veritat, havent-nos adequat al moviment de l’Ésser, al ritme de l’Ésser.

                                                                                                                                                        Raimon Panikkar

 

En aquest curs es va plantejar, per primer cop, treballar un text de Raimon Panikkar, en ocasió de l’edició en català dins la seva Opera Omnia del que es considera el seu testament filosòfic —es va editar en anglès el juliol de 2010, tot just dos mesos abans de la seva mort:

  • Panikkar, Raimon (2012). El ritme de l’Ésser. Les Gifford Lectures (Opera Omnia Raimon Panikkar X.1). Barcelona: Fragmenta.

Raimon Panikkar va ser el primer català, el primer espanyol i el primer indi a impartir les prestigioses Gifford Lectures, l’encàrrec de les quals constitueix una mena de “Premi Nobel del pensament”. Pronunciades els anys 1988-1989, el text de les lliçons va ser reelaborat durant vint anys, fins la seva publicació. Es tracta de l’últim gran text de Panikkar, probablement del seu llibre més important en el camp filosòfic.

Panikkar aprofundeix en les seves intuïcions sobre l’estructura triàdica o trinitària de la realitat —que comprèn el diví, l’humà i el còsmic—, cosa que el condueix a qüestionar obertament el monoteisme i a veure en l’harmonia la via oberta vers l’experiència integral del tot.

L’estudi d’aquest text extens i profund, però d’escriptura precisa i clara, va servir per a molts membres del seminari tenir un major coneixement del pensament de Panikkar. Per altra banda, va ser com una preparació pel Simposi Internacional sobre Panikkar que la Càtedra Ferrater Mora estava organitzant i que finalment es va celebrar a la primavera de 2015.

Vegeu aquí la ressenya que el Prof. Amador Vega va fer del llibre El ritme de l’Ésser: Les Gifford Lectures, publicada a la revista Enrahonar, nº 52, l’any 2014.