Mario Bunge

Físic i filòsof de la ciència argentí, va nèixer a Buenos Aires el 1919 iva morir a Montreal el 2020. Va ser professor de la McGill University de Montreal on ocupà la càtedra Frothingam de lògica i metafísica (Frothingham Professor of Logic and Metaphysics) i va ser professor visitant de nombroses universitats americanes i europees. Bunge assignà a la filosofia de la ciència la tasca fonamental de posar en evidència els principis generals i les categories filosòfiques que sostenen tota investigació científica. Aquest tipus d’investigació hauria de portar a l’elaboració d’una “metafísica exacta”, els instruments d’investigació de la qual estarien constituïts per la lògica, la matemàtica i la semàntica formal. Bunge es preocupà particularment per la filosofia de la física i pels problemes sorgits en relació amb la mecànica quàntica.

Accediu aquí a la web de Mario Bunge a la McGill University.

Especialistes convidats

També van participar en les sessions A. Barceló (Universitat de Barcelona), Ernesto Garzón Valdés (Bonn), B. Kanitscheider (Giessen), Ignacio Morgado (Universitat Autònoma de Barcelona) i Miguel Angle Quintanilla (Universidad de Salamanca), tots cinc especialistes en l’obra de Mario Bunge i invitats a participar en el seminari a petició d’ell mateix.

Els tres professors van impartir les conferències següents:

  • La teoría del orden y el caos como puente entre las ciencias y las humanidades (B. Kanitscheider)
  • L’emergentisme és monisme o dualisme (I. Morgado)
  • Leyes y modelos en economía (A. Barceló)
  • Relación entre la ética y la política (E. Garzón Valdés)
  • Filosofía de la tecnología (M.A. Quintanilla)

Publicació

L’any 2007 van sortir publicades les lliçons de Mario Bunge sota el títol Deu assaigs filosòfics i una diatriba exasperada.

En aquest volum, Bunge fa filosofia. Es tracta, com diu el títol, de deu assaigs i una diatriba contra la postmodernitat. Quan planejàvem, però, les seves lliçons, ell va començar oferint el títol «Una filosofia nova». Perquè així és el que ell vol oferir: una mirada seriosa, rigorosa, sobre els conceptes filosòfics. Segons com, no és una mirada nova, perquè la mentalitat científica tampoc no ho és, però segons com és una mirada que encara resulta nova, sobretot perquè els filòsofs s’amaguen massa sovint de la llum que projecta la ciència i miren d’evitar-ne la crítica. Per això Bunge rebutja el subjectivisme i defensa el realisme, un realisme crític.

Altres activitats

El Prof. Mario Bunge va impartir una conferència amb el títol Elogio de la intolerancia al charlatanismo académico, al Centre Cultural La Mercè, el dijous, 8 de juny.