La Universitat Catalana: Orígens i actualitat

La Jornada, que va tenir lloc a la Fontana d’Or de Girona, va voler remarcar que el fet d’interessar-se per la universitat catalana significa conèixer la seva història, el seu present i deduir-ne el futur immediat. Es va repassar com ha estat la universitat catalana des del s. XIX fins a l’actualitat i es va exposar com és avui la nostra universitat tot plantejant-se cap a on hauria d’anar. Per fer-ho, ens van acompanyar quatre ponents de gran prestigi i d’una llarga i fecundíssima trajectòria en l’àmbit universitari català, tal com es pot veure en el programa següent: