Ètica aplicada a la intervenció social: anàlisi de temàtiques i situacions d’ètica que afecten a usuaris i professionals

El curs, organitzat en col·laboració amb l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social i Facultat d’Educació i Psicologia, i amb una durada de 32 hores, va tenir lloc a la Facultat de Lletres de la UdG, del 10 al 14 de juliol de 2006.

L’objectiu del curs va ser el d’analitzar, reflexionar i facilitar instruments per a la resolució de conflictes ètics en l’àmbit de la intervenció social. La primera part de les sessions es va dedicar a tractar algunes de les grans qüestions ètiques que afecten a professionals i usuaris (maltractaments a la infància, drets fonamentals dels usuaris, secret professional, voluntats anticipades i multiculturalitat), i a la segona part es va voler baixar al terreny de les situacions concretes que es presenten cada dia i que requereixen disposar de protocols de bones pràctiques. Aquesta segona part es va realitzar a partir de l’anàlisi de casos concrets i reals que prèviament s’havien fet arribar a tots els participants al curs.

El curs estava destinat a professionals que treballen en l’àmbit dels serveis socials, de l’educació, del dret i la sanitat, i també a estudiants d’educació social, treball social, magisteri, pedagogia, psicologia, infermeria, dret, filosofia…

Pel curs es va comptar amb la participació d’especialistes en la intervenció social, com Margarita Boladeras Cucurella (catedràtica de Filosofia moral i política de la universitat de Barcelona), Natxo Vila (catedràtic de Psicologia evolutiva de la Universitat de Girona), Xavier Arbós (catedràtic de Dret constitucional de la Universitat de Girona), Ana Victoria Sánchez Urrutia (professora titular de Dret constitucional i membre de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona), Rosa Roca Casademont (metgessa de la Unitat de cures pal·liatives de l’Hospital Sta. Caterina i membre del Comitè d’ètica assistencial de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i Francesc Carbonell (pedagog i assessor en llengua, interculturalitat i cohesió social del Departament d’Educació). També van participar en les sessions d’anàlisi de casos pràctics altres professionals.