Ecologia Política

El curs amb una durada de 15 hores, va tenir lloc a la Facultat de Lletres de la UdG, de l’11 al 15 de juliol de 2005.

Durant el curs es van estudiar els canvis provocats per la creixent influència de l’ecologia en les agendes polítiques a Catalunya i arreu del món, que fan necessària una reflexió en profunditat sobre temes com l’econacionalisme, els valors implícits en l’ecologisme, la nova gestió del medi natural i el paisatge, etc. Aquest curs va plantejar obrir un debat sobre els criteris biopolítics i els patrons culturals implícits en la relació entre els humans i la natura.

Els professors que van impartir el curs varen ser Josep Puig, Santiago Vilanova, Francesc Roma, Xavier Garcia, Jordi Pigem, Xavier Borràs, Enric Faura. Varen coordinar-lo Albert Escriu i Ramon Alcoberro.