Entendre la Societat del Risc

El curs va tenir lloc a la Facultat de Lletres del 13 al 15 d’abril del 2004 i va seguir aquest programa. 

La societat de la informació és, també, la societat del risc. A través d’aquest curs, es va analitzar el concepte de “risc” i es va copsar fins a quin punt s’està configurant a partir d’ell una nova agenda política i social, pròpia de les societats postindustrials. El curs va analitzar algunes de les principals dimensions socials en què es fa present el problema del risc, així com les estratègies bàsiques per a avaluar-lo i preveure’l. 

El curs es va dividir en quatre parts: 1) una primera aproximació a la societat del risc: societat, economia, cultura; 2) inseguretat pública i el crim organitzat; 3) la inseguretat i el terrorisme; 4) percepció social del risc. Per finalitzar es va obrir un apartat de recapitulació. 

El curs va comptar amb la participació d’especialistes molt destacats en la recerca sobre la societat del risc: Narcís Mir (director de l’Observatori del Risc de Catalunya), Jaume Curbet (editor del Magazine de l’Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya “Seguretat Sostenible”) i Josep Espluga (doctor en Sociologia per la UAB i Màster en prevenció de riscos laborals per la UPC).

El curs va comptar amb la participació de professors i alumnes de molt diverses disciplines, així com de diversos professionals interessats en els canvis socials produïts per les noves tecnologies en general.