Reconeixement, pactisme i patriotisme

Aquest curs, organitzat per la Càtedra Ferrater Mora a distància i on-line, en col·laboració la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, va tenir lloc del 7 al 27 de juliol del 2014, i va comptar amb 14 inscrits.

Reconeixement, pactisme, patriotisme: tres valors tan estretament vinculats a la manera de ser humana que no sempre ens és fàcil prendre’n la distància suficient que ens permeti analitzar-les i descobrir els supòsits implícits que sovint amaguen. Pensar sobre el valor del reconeixement, del pactisme i del patriotisme en la nostra època va ser l’objectiu central d’aquest nou curs de la sèrie «Límits i virtuts dels valors tradicionals (la qüestió dels valors al segle XXI)».

El programa va ser el següent:

Programa

1. El valor del reconeixement (7-13 de juliol)
Professora Anna Serra Zamora

2. El valor del pactisme (14-20 de juliol)
Professor Oriol Farrés Juste

3. El valor del patriotisme (21-27 de juliol)
Professor Josep-Maria Terricabras