Ètica ambiental

La Càtedra va organitzar, juntament amb el Departament de Filologia i Filosofia, aquest curs d’estiu que va tenir lloc del 8 al 12 de juliol del 2002, i que va comptar amb la participació de Ramon Moreno (UdG), Ramon Alcoberro (UdG), Narcís Mir (Observatori del Risc), Jordi Sargatal (Fundació Territori i Paisatge), Antoni Defez (Universitat de Girona), Joan David Tàbara i Víctor M. Toledo. El curs va esdevenir un lloc obert de trobada entre gent de procedència ben diversa, per a la discussió i el debat sobre qüestions ètiques relacionades amb el medi ambient.