Julián Casanova

Julián Casanova (Catedràtic d’Història Contemporània a la Universitat de Saragossa) va participar al Simposi Trias “Federica Montseny: més enllà del mite”, l’any 2019.

Aquí podreu anar a la pàgina web de Julián Casanova.