J,-V, Garcia-Raffi

Josep-Vicent Garcia-Raffi (Universitat de València) va participar al Simposi Trias “Federica Montseny: més enllà del mite”, l’any 2019.