Dolors Marín

Dolors Marín (doctora en Història Contemporània i experta en història dels moviments socials europeus contemporanis) va participar al Simposi Trias “Federica Montseny: més enllà del mite”, l’any 2019.

Aquí podreu trobar més informació sobre Dolors Marín, i també a la wikipèdia.