Albert Balcells

Albert Balcells (professor emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona) va participar al Simposi Trias “Federica Montseny: més enllà del mite”, l’any 2019.

Aquí podreu trobar més informació sobre Albert Balcells.