Young-Chan Ro

Young-Chan Ro (George Mason University, EUA) va participar al Symposium “Raimon Panikkar: Intercultural and Interreligious Dialogue”, el 2015.

Aquí podreu trobar més informació sobre Young-Chang Ro.