F. Torradeflot

Francesc Torradeflot (Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses) va participar en el Symposium “Raimon Panikkar: Intercultural and Interreligious Dialogue”, el 2015.

Cliqueu aquí per a més informació sobre Francesc Torradeflot.