Eric Schliesser

Eric Schliesser (University of Amsterdam) va participar com a professor convidat a les Lliçons Ferrater Mora impartides per Daniel Dennett amb el títol “Evolving Minds: From Bacteria to Bach and Back”, el 2015.

Aquí podreu trobar més informació sobre Eric Schliesser.