Thomas Pogge

Thomas Pogge (Yale University) va participar a la Jornada “Justícia global i drets humans”, i va impartir la conferència “El fons per a l’impacte de la salut”, el 2009

Cliqueu aquí per entrar a la pàgina web de Thomas Pogge.