John Gray

John Gray (London School of Economics and Political Science) va participar a les jornades “El rerefons filosòfic del conservadorisme i del neoconservadorisme”, amb la conferència Neoconservatism-a new radicalism on the Right, el 5 de desembre del 2006.

Cliqueu aquí per a més informació sobre John Gray.