John McDowell

John McDowell (University of Pittsburgh) va participar en el Simposi Internacional Wittgenstein el 2002 i en el seminari de Richard Rorty “Anti-Authoritarianism in Epìstemology and Ethics”, el 1996.

Cliqueu aquí per a més informació sobre John McDowell, també a la wikipèdia.