Adela Cortina

Adela Cortina (Universitat de València) va participar en el seminari de Karl-Otto Apel “Transcendental Semiotics as First Philosophy”, el 1995 i a la presentació del Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora en versió digital, el 2020.

Cliqueu aquí per a més informació sobre Adela Cortina, també a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas i a la wikipèdia.