Helmut Gipper

Helmut Gipper (1919-2005) va participar al seminari d’Adam Schaff “Mi curriculum vitae científico”, el 1991.

Cliqueu aquí per a més informació sobre Helmut Gipper, també a la wikipèdia.