Simposi Internacional Goethe

Per tal de commemorar el 250 aniversari del naixement de Johann W. von Goethe, la Càtedra Ferrater Mora va organitzar aquest Simposi que va tenir lloc al Centre Cultural La Mercè els dies 9 i 10 de desembre de 1999. El Simposi es va desenvolupar en dues parts -una dedicada a la seva producció literària i una altra dedicada a la seva producció científico-filosòfica-, i va comptar amb la participació d’alguns rellevants experts nacionals i estrangers sobre l’obra de Goethe (veure el programa).

Tots els ponents van lliurar els textos de les seves intervencions, de manera que van ser publicades en un volum monogràfic d‘Estudi General, editat per la Universitat de Girona. Vegeu un article aparegut a la premsa sobre aquesta publicació.

Vegeu també el recull de premsa del Simposi.