Ramon Llull en l’obra i en el Fons Raimon Panikkar

Aquestes lectures van anar a càrrec del Prof. Xavier Serra Narciso, Catedràtic emèrit de Filosofia de Secundària, i van tenir lloc el 30 de novembre de 2016.

En ocasió de la celebració de l’Any Ramon Llull, el Prof. Xavier Serra Narciso va cercar els seus rastres en l’obra i en el Fons de Raimon Panikkar.

Es van buscar els textos de Llull que es poden trobar al Fons de la biblioteca —una desena— i també les monografies i estudis sobre Llull —un voluminós glossari terminològic lul·lià, diverses monografies, recull de col·loquis i simposis sobre Llull i d’altres. D’aquestes monografies, es va fer el buidatge dels significatius subratllats de Panikkar —de dues lectures successives, 2003 i 2007— del llibre: Amador Vega, Ramon Llull y el secreto de la vida, Siruela, Madrid, 2002.

Pel que fa a l’obra de Panikkar, es troben disperses unes quantes referències a Llull i citacions de Llull. L’únic text dedicat a Llull: el pròleg a l’edició alemanya d’El gentil i els tres savis. I una significativa presència en la seva darrera obra, El ritme de l’Ésser, considerada el seu testament filosòfic.

Aquesta recerca va generar un document que va servir de guió de la sessió, amb una primera exposició i posterior i animat col·loqui. Aquest document pot servir de base i estímul per a futurs estudis sobre aquesta relació entre Panikkar i Llull.