Ken Wilber - Raimon Panikkar: convergències

Primera de les lectures en ocasió de la celebració de l’Any Raimon Panikkar que van anar a càrrec del Prof. Xavier Serra Narciso, Catedràtic emèrit de Filosofia de Secundària, i van tenir lloc el 7 de març de 2018.

En el Fons de la biblioteca es troben dos llibres de Wilber parcialment subratllats per Panikkar —un dels quals cita Panikkar en la seva La puerta estrecha del conocimiento [2005]— i això vol dir que tenia notícia d’aquest gran autor de la psicologia transpersonal.

Per altra banda Wilber en un dels seus darrers llibres, fa referència a la «molt interesant obra de Panikkar» pel que fa a la renovació del cristianisme.

Tot i que la seva obra es desenvolupa independentment una de l’altra, el buidatge dels textos de Wilber treballats per Panikkar, ens ha servit de base per cercar alguns dels evidents paral·lelismes i coincidències que s’hi troben, i que hem emmarcat en els següents punts: «Ambició de síntesi i una visió holística i integral», «Intuïció teanthropocòsmica: Déu, home, cosmos. Kosmos: cel, humans, terra», «L’evolució de la consciència» i «Els tres ulls del coneixement. Camps d’experiència onto-lògica».

Aquesta recerca ha generat un document que ha servit de guió de la sessió, amb una primera exposició i posterior col·loqui. Document que voldríem de base i estímul per a futurs estudis sobre aquestes convergències entre Panikkar i Wilber.

Vegeu-ne aquí l’enregistrament en vídeo de la sessió.