Raimon Panikkar, Pensament científic i pensament cristià (1994): una lectura

A la tardor de 1992, la Fundació Joan Maragall va organitzar un simposi internacional sobre “Pensament científic i pensament cristià” en el qual hi van intervenir: Sylvie Vauclair, David Jou, Pedro Laín Entralgo, Ramon M. Nogués, Albert Bramon i Wolfhart Pannenberg.

En la taula rodona hi va participar en Raimon Panikkar, i el que hi va exposar va ser recollit en un article amb el mateix títol publicat l’any 1994, que va acabar formant part d’un dels seus darrers llibres: La puerta estrecha del conocimiento. Sentidos, razón y fe, Herder, Barcelona, 2009.

Jordi Tormo Capdevila, professor de filosofia i història de l’art de secundària, en va fer una lectura per poder-ne dialogar. El format del text és en forma d’esquema i intenta sintetitzar de manera breu les aportacions de Panikkar tot tenint en compte la primera versió del text del 1994, però centrant-se sobretot en la posterior revisió del 2005.

Vegeu, en format pdf, la documentació preparada per Jordi Tormo i l’enregistrament de la sessió en vídeo.