Raimon Panikkar i la ciència

Sessió a càrrec de Miquel Feixas Feixas, Físic, professor d’Informàtica a la Universitat de Girona.

Cal recordar que Raimon Panikkar, a banda de filòsof i teòleg, te una sòlida formació científica —doctorat en química— i en la seva obra sovint aborda el sentit de la ciència i el seu discurs sobre la realitat, en relació a altres formes de coneixement. En els seus primers articles, anys 40, en trobem més d’un sobre ciència: «La ciència biomatemàtica», «La entropia i la fi del món», «L’indeterminisme científic», «Max Planck», «La unitat física del temps», «L’àtom del temps», «La naturalesa de la ciència físico-matemàtica»…

En la seva biblioteca, ara en el Fons Raimon Panikkar, hi trobem força llibres de ciència i sobre ciència, i queda clar que Panikkar estava al dia de la nova física —Einstein, Schrödinger, Bohr, Heisenberg, Planck, Bohm… Així, una línia molt interessant d’investigació és la presència de la ciència en la seva obra. Però també és recurrent, una dura crítica a la tecnocràcia com a forma de poder que imposa una única i reduïda forma de viure i veure el món.

Miquel Feixas, físic i professor d’informàtica a la Universitat de Girona, es va centrar en la lectura d’un dels darrers llibres de Panikkar, La puerta estrecha del conocimiento. Sentidos, razón y fe, Herder, Barcelona, 2009, per posar sobre la taula totes aquestes temàtiques i sobretot per aprofundir en el diàleg entre ciència i religió. 

Vegeu el document que es va generar per aquesta interessant i estimulant sessió.