Notes sobre l'estètica de l'art hindú

Sessió a càrrec de Jordi Tormo Capdevila, professor de Filosofia i Hª de l’Art a secundària.

Jordi Tormo Capdevila, professor de Filosofia i Història de l’Art a secundària, va conduir la tercera de les Lectures Fons Raimon Panikkar que organitzen el Seminari Raimon Panikkar de Pensament Intercultural i la Biblioteca de la Universitat de Girona. La conferència portava per títol “Notes sobre l’estètica de l’art hindú” i va celebrar-se el dimecres 24 de febrer del 2016.

La proposta es va centrar en una passejada introductòria per alguns dels conceptes estètics predominants dins de l’art hindú. Centrant-se sobretot en l’arquitectura i l’escultura, per, posteriorment, incidir de manera especial en el concepte de “rasa” i les seves implicacions en la representació artística.

Vegeu-ne en pdf la documentació de la sessió.