Ètica aplicada a la gestió pública

Organitzat conjuntament amb l’Àrea de Dret Administratiu del Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona.