Ètica aplicada a la gestió pública

Curs organitzat conjuntament amb l’Àrea de Dret Administratiu del Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona.

El curs va abordar la qüestió de la gestió pública des d’una perspectiva ètica. Es va estudiar quina mena de conflictes morals apareixen o poden aparèixer en el desenvolupament de la tasca d’un càrrec públic, en la realització o en el seguiment d’un projecte públic. Així mateix, es va reflexionar sobre la forma d’abordar aquests conflictes. 

Van impartir el curs els professors Juan Manuel Trayter (UdG), Ramon Alcoberro (UdG), Joan Verges (UdG), Joan Manuel del Pozo (UdG), Mercè Darnaculleta (UdG), Marc Tarrés (UdG), Victòria Camps (Universitat Autònoma de Barcelona), Esteve Pardo (Universitat de Barcelona) i Juan Miguel Ortega (Universitat de Castella - La Manxa).