Curs d'especialització "Societat de la informació i ètica aplicada"