Ètica aplicada als Serveis Socials

El curs d’estiu Ètica aplicada als Serveis Socials, organitzat conjuntament amb el Campus Arnau d’Escala, i amb la presència de la Hble. Consellera del Departament de Benestar i Família Irene Rigau, va tenir lloc del 10 al 18 de juliol del 2003.