Jordi Font

Jordi Font (historiador i director del Memorial Democràtic) va participar al Simposi Trias “Federica Montseny: més enllà del mite”, l’any 2019.

Aquí podreu trobar més informació sobre Jordi Font.